Sau khi hoàn tất khóa học, học viên được trang bị những kiến thức sau:

 • Hoạt động của mạng dữ liệu IP
 • Công nghệ chuyển mạch mạng LAN
 • Địa chỉ IP (IPv4 / IPv6)
 • Công nghệ định tuyến IP
 • Các dịch vụ IP
 • Bảo mật thiết bị mạng
 • Xử lý sự cố
 • Công nghệ mạng WAN
 • Trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết để có thể dự thi lấy chứng chỉ quốc tế CCNA (200 – 120) của Cisco.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Operation of IP Data Networks

 1. LAN Switching Technologies
 2. IP addressing (IPv4 / IPv6)
 3. IP Routing Technologies
 4. IP Services
 5. Network Device Security
 6. Troubleshooting
 7. WAN Technologies