Khóa học nhằm mục đích đào tạo học viên nền tảng kiến thức về bảo mật, an ninh mạng.

Sau khóa học, học viên có thể nhận thức được các lỗ hổng an ninh mạng, hệ thống máy tính, hiểu rõ các nguyên lý tấn công và phòng thủ hệ thống mạng máy tính.

Chương trình học CEH phù hợp với các chuyên viên công nghệ thông tin, các chuyên viên quản trị hệ thống, quản trị Website cũng như tất cả các đối tượng yêu thích công việc về bảo mật, an ninh mạng

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 • Introduction to Hacking
 • Footprinting and Reconnaisance
 • Scanning
 • Enumeration
 • System Hacking
 • Malwares – Trojan and Backdoor
 • Malwares – Virus and Worm
 • Sniffing
 • DoS
 • Shellcodes
 • Social Engineering
 • Hacking Webserver
 • SQL Injection (optional)
 • Cryptography
 • Đánh giá an ninh hệ thống và quản lý rủi ro (option)
 • Ôn tập và thi