Sau khóa học, học viên có thể nhận thức được các lỗ hổng an ninh mạng, hệ thống máy tính, hiểu rõ các nguyên lý tấn công và phòng thủ hệ thống mạng máy tính.

Giảng viên là các chuyên gia trong lĩnh vực bảo mật, đã đạt được chứng chỉ CEH của EC-Council.

Đào tạo theo chương trình CEH chuẩn, được thực tiễn hóa phù hợp với thực trạng an ninh mạng Việt Nam.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 • Introduction to Hacking
 • Footprinting and Reconnaisance
 • Scanning
 • Enumeration
 • System Hacking
 • Malwares – Trojan and Backdoor
 • Malwares – Virus and Worm
 • Sniffing
 • DoS
 • Shellcodes
 • Social Engineering
 • Hacking Webserver
 • SQL Injection (optional)
 • Cryptography
 • Đánh giá an ninh hệ thống và quản lý rủi ro (option)
 • Ôn tập và thi