• Sử dụng tài liệu bản quyền của Saigonlab, được biên soạn hoàn toàn từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
 • Đào tạo Cầm tay chỉ việc – lấy Thực hành làm cốt lõi. 
 • Được đào tạo bởi các Senior Manager đang làm việc ở các tập đoàn đa quốc gia.
 • Mỗi lớp học được bố trí thêm 01 trợ giảng là Junior Java ở các doanh nghiệp – đảm bảo học viên luôn được hỗ trợ kịp thời.
 • Đơn vị duy nhất đưa Nghệ thuật viết code vào chương trình đào tạo.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Phần 1: JAVA căn bản
 • Tổng quan về Java
 • Cài đặt windows
 • Basic data type array
 • Class, Object (Number, Character, String)
 • Các cú pháp xử lý logic trong java (loop, if…else, try catch,…)
 • Collections (List, Set, Map). Generic
 • Giới thiệu một số API mới trong Java 8 như LocalDate, LocaleDateTime
 • Java I/O
 • Giới thiệu Exception
 • Giới thiệu về Lambda syntax
 • OOP in Java
Phần 2: MVC + Spring Framework + JPA + Spring MVC + Hibernate JPA + Thymeleaf + Jackson + RESTful
 • Tổng quan về J2EE
 • MVC là gì?
 • Giới thiệu về MySQL, JDBC và CRUD
 • Spring Framework
 • Spring MVC
Phần 3: Phát triển web application với Spring Framework theo chuẩn microservices
 • Tổng quan về Spring Boot
 • Spring AOP
 • Spring RESTful API
 • Spring Batch

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

Thầy NGÔ THÀNH PHÁT

Team Leader Moon Factory Vietnam


Hơn 8 năm kinh nghiệm triển khai các dự án phần mềm. Từng đảm nhiệm các vị trí Developer, Team Leader, PM, Division Manager

.

Upload Image...

 


 

hàng trăm học viên đã thành công!

BẠN CÓ MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI KẾ TIẾP?