• Sử dụng tài liệu bản quyền của Saigonlab, được biên soạn hoàn toàn từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
 • Đào tạo Cầm tay chỉ việc – lấy Thực hành làm cốt lõi. 
 • Được đào tạo bởi các Senior Manager đang làm việc ở các tập đoàn đa quốc gia.
 • Mỗi lớp học được bố trí thêm 01 trợ giảng là Junior Java ở các doanh nghiệp – đảm bảo học viên luôn được hỗ trợ kịp thời.
 • Đơn vị duy nhất đưa Nghệ thuật viết code vào chương trình đào tạo.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Phần 1: JAVA căn bản
 • Tổng quan về Java
 • Cài đặt windows
 • Basic data type array
 • Class, Object (Number, Character, String)
 • Các cú pháp xử lý logic trong java (loop, if…else, try catch,…)
 • Collections (List, Set, Map). Generic
 • Giới thiệu một số API mới trong Java 8 như LocalDate, LocaleDateTime
 • Java I/O
 • Giới thiệu Exception
 • Giới thiệu về Lambda syntax
 • OOP in Java
Phần 2: MVC + Spring Framework + JPA + Spring MVC + Hibernate JPA + Thymeleaf + Jackson + RESTful
 • Tổng quan về J2EE
 • MVC là gì?
 • Giới thiệu về MySQL, JDBC và CRUD
 • Spring Framework
 • Spring MVC
Phần 3: Phát triển web application với Spring Framework theo chuẩn microservices
 • Tổng quan về Spring Boot
 • Spring AOP
 • Spring RESTful API
 • Spring Batch

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

Thầy NGÔ THÀNH PHÁT

Team Leader Moon Factory Vietnam


Hơn 8 năm kinh nghiệm triển khai các dự án phần mềm. Từng đảm nhiệm các vị trí Developer, Team Leader, PM, Division Manager

.

Thầy TRƯƠNG TẤN PHÚ

Senior Manager Axon Active Vietnam


Hơn 12 năm kinh nghiệm triển khai các dự án về Java. 9 năm ở vị trí Java teamleader tại các doanh nghiệp: GMO-z.com Runsystem, AXON Vietnam.

THƯ MỜI TUYỂN DỤNG

Hàng trăm học viên đã thành công! Bạn có muốn trở thành người kế tiếp?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.