Học viên được thao tác trực tiếp trên thiết bị thực.

Đôi ngũ giảng viên có chứng chỉ MCSA trở lên.

Đào tạo theo chương trình của Microsoft nhưng được thực tiễn hóa, bám sát vào nhu cầu công việc.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Chương trình mang đến cho học viên khối lượng kiến thức đầy đủ để bạn tự tin làm việc trong những môi trường chuyên nghiệp nhất, có kiến thức chuyên sâu về:

  1. Installing and Configuring Windows Server 2016
  2. Administering Windows Server 2016
  3. Configuring Advanced Windows Server 2016 Services