QUY TRÌNH ON THE JOB TRAINING

Quy trình Thực tập sinh hay On the Job Training tại SaigonLAB bạn sẽ trải qua 7 giai đoạn để từ SV năm 3 có thể học và trở thành nhân việc chính thức từ công ty phần mềm với mức lương từ 400$ trở lên

các khóa học thuộc chương trình

Học viên chọn khóa học dựa theo kỹ năng, sở thích cũng như nhu cầu doanh nghiệp để theo học khi tham gia chương trình On the Job Training

Lập trình viên PHP

Lập trình viên ASP.NET

Lập trình viên ANDROID

Lập trình viên JAVA

Lập trình viên SWIFT

ưu điểm chương trình ON THE JOB TRAINING