Bản Windows Insider mới nhất

Bản Windows Insider mới nhất mang lại một nâng cấp lớn cho… Notepad

Trước đó, Notepad đã từng được nhận một bản cập nhật lớn trong phiên bản October 2018, trong đó có thêm khả năng hỗ trợ các tập tin với kiểu kết dòng của Unix. Nhưng có vẻ như Microsoft vẫn còn nhiều việc muốn làm với trình soạn thảo văn bản này.

Notepad lại một lần nữa được cập nhật, lần này hỗ trợ Unicode tốt hơn, lưu tập tin mặc định ở chế độ mã hoá UTF-8 không Byte Order Mark; đây là phương thức mã hoá dữ liệu UTF-8 chuẩn, bởi nó tối đa hoá tính tương thích với các phần mềm chỉ đọc được văn bản ASCII. Thanh trạng thái của Notepad mới nay cũng sẽ hiển thị thông tin về loại mã hoá đang được sử dụng.

Chưa hết, Notepad mới sẽ hỗ trợ một tính năng “xưa như Trái Đất”: khi bạn mở một tập tin và đã có những chỉnh sửa trên tập tin đó, sẽ có một dấu hoa thị hiển thị bên cạnh tên tập tin trên thanh tiêu đề.

Bản Windows Insider mới nhất mang lại một nâng cấp lớn cho... Notepad - Ảnh 1.

Và trình soạn thảo này cũng sẽ có một số shortcut bàn phím mới: Ctrl-Shift-N để mở một cửa sổ Notepad mới từ trong Notepad, Ctrl-Shift-S để Save As…., và Ctrl-W để đóng cửa sổ hiện tại. Liệu cứ theo đà này, chúng ta sẽ được thấy một ứng dụng Notepad hỗ trợ mở tập tin theo tab trong tương lai chăng? Và có lẽ hữu dụng nhất: Notepad đã được cập nhật một lần nữa để có thể mở các tập tin với đường dẫn dài hơn 260 ký tự!

Lý do giải thích cho việc Notepad luôn có những tính năng hết sức sơ khai dù đã tồn tại khá lâu là bởi về mặt thiết kế, nó đơn thuần chỉ là một wrapper xung quanh một control chỉnh sửa văn bản đa dòng của Windows. Ví dụ, Notepad nhận được cập nhật hỗ trợ kiểu kết dòng của Unix là bởi Microsoft trước đó đã cập nhật control chỉnh sửa văn bản của họ để hỗ trợ kiểu kết dòng Unix. Có vẻ như cảm thấy được người dùng ủng hộ khá nhiều nên Microsoft bắt đầu đối xử với Notepad như một ứng dụng độc lập, thêm vào các tính năng mới khá hay ho (dù nhỏ nhặt) vào trình biên tập này để giúp nó hữu ích hơn đôi chút.

Nguồn từ Gank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *