VÌ SAO NÊN CHỌN KHÓA HỌC CCNA Security TẠI SAIGONLAB

Xem thêm về Saigonlab
 • Học viên nắm được kiến thức về mối đe dọa bảo mật an ninh
 • Cách thức hoạt động bảo mật thiết bị
 • Nắm rõ được xác thực và ủy quyền
 • Triền khai được công nghệ tường lửa
 • Xác định được mối nguy hiểm và thực hiện phòng chống xâm nhập.
 • Xây dựng hệ thống mật mã và bảo vệ mạng cục bộ.
 • Triển khai mạng ảo riêng.
 • Được trải nghiệm thực tế và kết nối với thiết bị chính hãng của CISCO.
 • Học viên được phép tải tài liệu chính thức của CISCO về tham khảo thêm.
 • Được cấp chứng nhận của SaigonLAB.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Chương trình mang đến cho học viên khối lượng kiến thức đầy đủ để bạn tự tin làm việc trong những môi trường chuyên nghiệp nhất, có kiến thức chuyên sâu về:

 1. Common Security Threats
 2. Securing Network Devices
 3. Authentication, Authorization, and Accounting
 4. Implementing Firewall Technologies
 5. Implementing Intrusion Prevention
 6. Securing the Local Area Network
 7. Cryptographic Systems
 8. Implementing Virtual Private Networks
 9. Managing a Secure Network

Quyền lợi học viên

Cảm nhận học viên