Học viên được thao tác trực tiếp trên thiết bị thực.

Đôi ngũ giảng viên có chứng chỉ CCNA Security trở lên và đang phụ trách bảo mật tại các doanh nghiệp.

Đào tạo theo chương trình của Cisco nhưng được thực tiễn hóa, bám sát vào nhu cầu công việc.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Chương trình mang đến cho học viên khối lượng kiến thức đầy đủ để bạn tự tin làm việc trong những môi trường chuyên nghiệp nhất, có kiến thức chuyên sâu về:

  1. Common Security Threats
  2. Securing Network Devices
  3. Authentication, Authorization, and Accounting
  4. Implementing Firewall Technologies
  5. Implementing Intrusion Prevention
  6. Securing the Local Area Network
  7. Cryptographic Systems
  8. Implementing Virtual Private Networks
  9. Managing a Secure Network