VÌ SAO NÊN CHỌN KHÓA HỌC KHÓA HỌC CCNP ROUTING & SWITCHING TẠI SAIGONLAB

Xem thêm về SAIGONLAB
 • Triển khai các kỹ thuật định tuyến mạng cao cấp trên hệ thống lớn (Enterprise Network).
 • Thiết kế và xây dựng mạng cao cấp dựa trên hệ thống switch đa tầng như: MLS, VLAN, PVSTP, RSTP, Inter-VLAN routing, HSRP, GLBP, Link Aggregation, Switch security.
 • Triển khai và duy trì hệ thống kết nối mạng chi nhánh thông qua các kỹ thuật VPN, ADSL, MPLS, AAA, SDM, IOS security.
 • Tổ chức và triển khai công nghệ mạng VoIP.
 • Tối ưu mạng dùng kỹ thuật QoS và AutoQoS.
 • Tổ chức, triển khai và duy trì mạng không dây dựa trên công nghệ WLAN của Cisco
 • Trang bị những kiến thức cần thiết để dự thi lấy chứng chỉ quốc tế về quản trị mạng CCNP của Cisco.
 • Được hưởng quyền lợi và cấp chứng nhận của SAIGONLAB

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

CCNP ROUTE: Implementing Cisco IP Routing
 • Implement a multi-area OSPF Network, given a network design and a set of requirements
 • Implement an eBGP based solution, given a network design and a set of requirements
 • Implement an IPv6 based solution, given a network design and a set of requirements
 • Implement an IPv4 or IPv6 based redistribution solution, given a network design and a set of requirements
 • Implement Layer 3 Path Control Solution
  Implement VLAN based solution, given a network design and a set of requirements
CCNP SWITCH: Implementing Cisco IP Switched Networks
 • Implement a Security Extension of a Layer 2 solution, given a network design and a set of requirements
 • Implement Switch based Layer 3 services, given a network design and a set of requirements
 • Prepare infrastructure to support advanced services
 • Implement High Availability, given a network design and a set of requirements
CCNP TSHOOT: Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks
 • Troubleshoot Multi Protocol system networks

QUYỀN LỢI HỌC VIÊN

Cảm nhận học viên