Vì sao nên chọn KHÓA HỌC CERTIFIED ETHICAL HACKING (CEH)

Xem thêm về Saigonlab
 • Học xong khoá học này, người học có khả năng phát hiện các lỗ hổng của hệ thống.
 • Nắm vững khái niệm và nguyên tắc cơ bản về an ninh mạng máy tính.
 • Nắm vững các nguyên tắc tấn công và phòng thủ, hiểu biết và nhận dạng được các loại mã độc
 • Nắm vững các kỹ năng thực hành và kinh nghiệm như một Ethical Hacker.
 • Hiểu về các nguyên tắc xây dựng và thiết lập hệ thống thông tin an toàn, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn an ninh mạng
 • Giúp học viên tìm hiểu kỹ năng hack hệ thống website, server, email, facebook
 • Xác định nguyên nhân, những cách thức của kẻ tấn công xâm nhập vào hệ thống, mối nguy hiểm về an ninh mạng máy tính.
 • Gia cố bảo mật cho hệ thống.
 • Được hưởng quyền lợi và chứng nhận của SaigonLAB

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 • Introduction to Hacking
 • Footprinting and Reconnaisance
 • Scanning
 • Enumeration
 • System Hacking
 • Malwares – Trojan and Backdoor
 • Malwares – Virus and Worm
 • Sniffing
 • DoS
 • Shellcodes
 • Social Engineering
 • Hacking Webserver
 • SQL Injection (optional)
 • Cryptography
 • Đánh giá an ninh hệ thống và quản lý rủi ro (option)
 • Ôn tập và thi

Quyền lợi học viên

Cảm nhận học viên