VÌ SAO NÊN CHỌN ĐÀO TẠO IT SUPPORT CHO DOANH NGHIỆP TẠI SAIGONLAB

  • Học viên/ Nhân viên IT được định hình về nghề IT support và con đường phát triển giúp họ tự tin và rõ ràng về con đường mình đã chọn.
  • Được trang bị kiến thức về máy chủ, mạng Lan, Wan, hệ thống tổng đài, camera, sửa chữa lỗi phần cứng PC và bảo trì hệ thống máy tính, và các thiết bị văn phòng khác.
  • Sau khóa học, học viên/ nhân viên IT có kỹ năng làm việc độc lập để xử lý vấn đề.
  • Được đào tạo bởi giảng viên là các IT support, với nhiều năm làm việc thực tế tại nhiều doanh nghiệp lớn.

QUYỀN LỢI DOANH NGHIỆP

Cảm nhận của học viên

liên hệ
SAIGONLAB trên zalo