LÝ DO CHỌN THUÊ PHÒNG HỌC – HỘI THẢO TẠI SAIGONLAB TRAINING CENTER

Phòng 302

Phòng 305

Dịch Vụ Sẵn có

  • Máy lạnh / Wifi
  • Máy chiếu / Màn chiếu
  • Bảng viết / Bút
  • Thiết bị âm thanh
  • Bình nước nóng lạnh

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN