VÌ SAO NÊN CHỌN ĐÀO TẠO IT SUPPORT CHO DOANH NGHIỆP TẠI SAIGONLAB

xem thêm về SAIGONLAB
  • Học viên/ Nhân viên IT được định hình về nghề IT support và con đường phát triển, giúp họ tự tin và rõ ràng về con đường mình đã chọn.
  • Học viên/ Nhân viên IT được trang bị kiến thức về máy chủ, mạng Lan, Wlan, hệ thống tổng đài, camera, sửa chữa lỗi phần cứng PC và bảo trì hệ thống máy tính, và các thiết bị văn phòng khác.
  • Sau khóa học, Học viên/ Nhân viên IT sẽ có kỹ năng làm việc độc lập để xử lý vấn đề.
  • Được đào tạo bởi Giảng viên là các IT support, với nhiều năm làm việc thực tế tại nhiều doanh nghiệp lớn.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Phần 1: Tổng quan về IT Support

1.Tìm hiểu về nghề nghiệp
2.Các thiết bị và phần cứng thường gặp
3.Tìm hiểu về quy trình hỗ trợ người dùng

Phần 2: Tìm hiểu Mô hình hoạt động IT trong các doanh nghiệp

4.Kiến thức về mô hình tổ chức và hoạt động doanh nghiệp
5.Các mô hình ứng dụng trong doanh nghiệp
6.Các hệ thống sử dụng trong doanh nghiệp
7.Hệ thống phòng máy chủ
8.Hệ thống Lan, Wlan
9.Hệ thống tổng đài
10.Hệ thống Camera

Phần 3: Sửa chữa, bảo trì máy tính và mạng

11.Sửa chữa được lỗi phần cứng cơ bản PC, Laptop
12.Tháo lắp phần cứng PC, Laptop, Server
13.Xử lý lỗi thường gặp máy in
14.Biết cách bấm cáp, module jack
15.Sửa chữa đường dây cáp hoặc di dời
16.Quy trình bảo trì hệ thống máy tính công ty
17.Cách thức bảo trì, xử lý

Phần 4: Kỹ năng IT cần thiết

18.Tìm hiểu sự cố và cách khắc phục
19.Kỹ năng làm việc độc lập để xử lý vấn đề
20.Kỹ năng làm việc nhóm

Phần 5: Cài đặt hệ điều hành, các phần mềm và ứng dụng

21.Cài đặt Window các phiên bản
22.Kiến thức cài đặt, backup, restore
23.Kiến thức về Domain
24.Các feature quan trọng và cách cài đặt
25.Cài đặt Office và Office 365
26.Cài đặt các ứng dụng hỗ trợ từ xa
27.Sử dụng Outlook và các tính năng quan trọng
28.Sử dụng bộ công cụ văn phòng Microsoft Office

Phần 6: Cài đặt các thiết bị ngoại vi

29.Tìm hiểu lắp đặt Máy Scan
30.Tìm hiểu cài đặt Wifi
31.Tìm hiểu lắp đặt Projector
32.Tìm hiểu lắp đặt Camera
33.Tìm hiểu lắp đặt Các app điện thoại

Các khóa học khác:

>  ĐÀO TẠO INHOUSE

>  ứNG DỤNG CNTT CƠ BẢN CHO DOANH NGHIỆP (TIN HỌC VĂN PHÒNG)

Quyền lợi doanh nghiệp

Cảm nhận của học viên