VÌ SAO NÊN CHỌN KHÓA HỌC LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE 1 (LPI 1) TẠI SAIGONLAB

Chương trìnhđược xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị chung trên hầu hết các phiên bản khác nhau của Linux.

Chương trình này đáp ứng cho các chuyên viên CNTT muốn lấy chứng chỉ Quản trị Viên Hệ thống Linux cấp 1 (LPI Level 1), cung cấp kiến thức căn bản, nhưng quan trọng, trong các lĩnh vực sau: Phần cứng & Kiến trúc hệ thống, Cài đặt & Quản lý Linux, các Lệnh của GNU & UNIX, Hệ thống Tập tin & các Chuẩn theo cấp, Khởi động và Quản lý tiến trình,

Quyền truy cập, TCP/IP, DFS, Cấu hình thiết bị, Quản lý dịch vụ Mạng (NTP, Apache, DNS, Samba, OpenSSH, Sendmail), xử lý sự cố, sao lưu-phục hồi,…

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Giới thiệu về Linux & cài đặt HĐH

Quản lý hệ thống tập tin

 • Tổng quan
 • Cấu trúc thư mục hệ thống
 • Các thao tác trên filesystem
 • Các thao tác trên file và thư mục
 • Lưu trữ file và thư mục

Quản lý User, group và phân quyền trên file system

Quản lý phần mềm

 • Giới thiệu RPM
 • Các đặc điểm RPM
 • Các sử dụng RPM
 • Cài đặt phần mềm từ file nguồn
 • Quản lý phần mềm bằng tiện ích YUM

Trình tiện ích

 • Trình soạn thảo văn bản VIM
 • Tiện ích SETUP
 • Tiện ích FDISK
 • Tiện ích TCPDUMP
 • Theo dõi thông tin mạng trên X WINDOW
 • Tiện ích LYNX
 • Tiện ích MC
 • Phân tích đĩa
 • Theo dõi thông tin mạng
 • Quản lý Log

Quản lý tài nguyên đĩa – tiến trình

Dịch vụ quản lý tập tin

 

Các khóa học khác:

>  KHÓA HỌC LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE 2

KHÓA HỌC CCNA ROUTING & SWITCHING

> CÁC KHÓA HỌC QUẢN TRỊ – BẢO MẬT KHÁC

 

Quyền lợi học viên

Cảm nhận học viên