Vì sao nên chọn KHÓA HỌC LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE 2 (LPIC2) tại saigonlab

 • Được hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Linux  như Fedora, CentOS, Ubuntu,…
 • Thiết lập cấu hình mạng, đặt địa chỉ, định tuyến mạng, cấp phát địa chỉ IP động.
 • Chia sẻ tài nguyên thông qua dịch vụ SAMBA và NFS.
 • Thiết lập hệ thống truy cập từ xa qua TELNET, SSH.
 • Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS, WWW, MAIL, Webmail.
 • Cài đặt và quản trị cơ sở dữ liệu với MySQL.
 • Chia sẻ kết nối thông qua các dịch vụ SQUID Proxy, NAT.
 • Thiết lập hệ thống tường lửa, chống tấn công từ ngoài mạng, bảo vệ máy chủ Linux với Iptable, Ipcope…
 • Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập IDS trên Snort.
 • Được thực hành trên server của trung tâm.
 • Hưởng nhiều ưu đãi và được cấp chứng chỉ của SAIGONLAB

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Cấu hình mạng

 • Cấu hình mạng căn bản
 • Cấu hình mạng nâng cao
 • Troubleshooting

Dịch vụ Core System

 • Cấu hình và dùng tiến trình xinetd
 • Enabling và Disabling Services

Dịch vụ DNS

 • Tổng quan
 • Root Name Server
 • Cơ chế phân giải tên miền
 • Zone và Domain
 • Ủy quyền
 • Giới thiệu phần mềm BIND
 • Thiết lập DNS dự phòng
 • Thiết lập ủy quyền

Hệ quản trị CSDL Mysql

 • Tổng quan
 • Cài đặt MYSQL
 • Tạo và quản trị CSDL MYSQL
 • Bảo mật MYSQL
 • Sao lưu và phục hồi CSDL MYSQL

Dịch vụ Web

 • Tổng quan
 • Giao thức HTTP
 • Giới thiệu phần mềm APACHE

Dịch vụ FTP

 • Cài đặt vsftp
 • Cấu hình vsftp
 • Bảo mật FTP Server

Dịch vụ Mail

Dịch vụ Proxy

Bảo mật Linux với IPtable & IPcop

Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập IDS

> KHÓA HỌC QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MCSA 

KHÓA HỌC CCNA ROUTING & SWITCHING

> CÁC KHÓA HỌC QUẢN TRỊ – BẢO MẬT KHÁC

QUyền lợi học viên

Cảm nhận học viên