Khoá đều nhắm đến mục tiêu cung cấp cho tất cả các học viên những kiến thức được sử dụng trong thực tế. Và chương trình chuẩn được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị hệ điều hành mã nguồn mở – LINUX.

Chương trình giúp học viên rèn luyện cách tư duy hiệu quả và xử lý nhanh các vấn đề xảy ra trong hệ thống. Thêm vào đó là trang bị cho học viên có một nền tảng thật vững chắc để tiếp tục rèn luyện và phát triển chuyên môn cao hơn.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Cấu hình mạng

 • Cấu hình mạng căn bản
 • Cấu hình mạng nâng cao
 • Troubleshooting

Dịch vụ Core System

 • Cấu hình và dùng tiến trình xinetd
 • Enabling và Disabling Services

Dịch vụ DNS

 • Tổng quan
 • Root Name Server
 • Cơ chế phân giải tên miền
 • Zone và Domain
 • Ủy quyền
 • Giới thiệu phần mềm BIND
 • Thiết lập DNS dự phòng
 • Thiết lập ủy quyền

Hệ quản trị CSDL Mysql

 • Tổng quan
 • Cài đặt MYSQL
 • Tạo và quản trị CSDL MYSQL
 • Bảo mật MYSQL
 • Sao lưu và phục hồi CSDL MYSQL

Dịch vụ Web

 • Tổng quan
 • Giao thức HTTP
 • Giới thiệu phần mềm APACHE

Dịch vụ FTP

 • Cài đặt vsftp
 • Cấu hình vsftp
 • Bảo mật FTP Server

Dịch vụ Mail

Dịch vụ Proxy

Bảo mật Linux với IPtable & IPcop

Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập IDS