VÌ SAO NÊN CHỌN KHÓA HỌC QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MCSA 2016 TẠI SAIGONLAB

xem thêm về SAIGONLAB
 • Nắm vững kiến thức, nguyên lý về hệ điều hành mạng
 • Hiểu thêm các kiến thức về hệ thống mạng
 • Có kỹ năng cần thiết để cài đặt, cấu hình hệ thống mạng cho doanh nghiệp.
 • Quản trị người dùng, thiết bị mạng, tài nguyên mạng…  trên Windows server.
 • Tư duy thiết kế, nâng cao các kỹ năng quản lý Window Server.
 • Hướng dẫn vận hành hệ thống Windows server
 • Hiểu về khả năng chịu lỗi với Failover Cluster, bảo mật với chứng chỉ số.
 • Có khả năng làm việc trên các phiên bản trước của Windows Server.
 • Một số dịch vụ khác.
 • Được đào tạo bởi Manager Leader của các tập đoàn lớn.
 • Có sự ưu đãi lớn và chứng nhận được cấp bởi SaigonLAB.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Phần 1: Installing and Configuring Windows Server 2016

Bài 1: Triển khai và quản lý Windows Server 2016
Bài 2: Quản lý các đối tượng dịch vụ miền Active Directory
Bài 3: triển khai IPv4
Bài 4: Thực hiện giao thức cấu hình máy chủ động
Bài 5: Triển khai hệ thống tên miền
Bài 6: Triển khai IPv6
Bài 7: Triển khai lưu trữ cục bộ
Bài 8: Thực hiện ảo hóa máy chủ với Hyper-V

Phần 2: Administering Windows Server 2016

Bài 1: Triển khai và duy trì hình ảnh máy chủ
Bài 2: Cấu hình và khắc phục sự cố hệ thống tên miền
Bài 3: Duy trì dịch vụ miền Active Directory
bài 4: Quản lý máy tính để bàn của người dùng với chính sách nhóm
Bài 5: Cấu hình và khắc phục sự cố truy cập từ xa
Bài 6: Cài đặt, cấu hình và khắc phục sự cố vai trò máy chủ chính sách mạng
Bài 7: Thực hiện bảo vệ truy cập mạng
Bài 8: Cấu hình mã hóa và kiểm toán nâng cao
Bài 9: Thực hiện quản lý cập nhật
Bài 10: Giám sát Windows Server 2016

Phần 3: Configuring Advanced Windows Server 2016 Services

Bài 1: Triển khai dịch vụ mạng nâng cao
Bài 2: Triển khai dịch vụ tập tin nâng cao
Bài 3: Thực hiện kiểm soát truy cập động
Bài 4: Triển khai triển khai dịch vụ miền Active Directory phân tán
Bài 5: Thực hiện các trang web và nhân rộng dịch vụ miền Active Directory
Bài 6: Thực hiện cân bằng tải mạng
Bài 7: Thực hiện phân cụm chuyển đổi dự phòng
Bài 8: Thực hiện phân cụm chuyển đổi dự phòng với Hyper-V
Bài 9: Thực hiện khắc phục thảm họa

Các khóa học khác:

>  KHÓA HỌC LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE 1 (LPI 1)

>  KHÓA HỌC CCNA SECURITY

>  Các khóa học quản trị – bảo mật khác

Quyền lợi học viên

Cảm nhận của học viên