• Tư duy & quy trình thiết kế từ khi nhận yêu cầu tới hoàn thiện sản phẩm.
 • Nắm vững kiến thức về thiết kế cho mobile, bố cục, màu sắc, nguyên tắc thiết kế
 • Hiểu rõ các kích thước màn hình, hệ thống lưới, các loại font chữ dành cho mobile.
 • Cách vẽ wireframe, workflow, các giải pháp giúp người dùng sử dụng sản phẩm của mình một cách dễ dàng nhất.
 • Hiểu rõ các cách thiết kế dành riêng cho các loại nền tảng Android, iOS
 • Hoàn thiện một ứng dụng mobile hoàn chỉnh cho riêng mình khi hoàn thành khóa học.
 • Được hỗ trợ mãi mãi trong và sau khoá học giúp bạn hoàn toàn vững bước khi phát triển cao hơn hay giải quyết các khó khăn khi làm việc.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Phần 1: GIỚI THIỆU VỀ UI/UX DESIGN
 • Khái niệm UI/UX
 • Mối quan hệ giữa UI & UX
 • Định nghĩa UI/UX Designer
 • Đối tượng nhắm đến
 • Quy trình thiết kế
Phần 2: CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ CHO MỘT DỰ ÁN
 • Khái niệm Layers & Bảng Layers Panel
 • Đúc kết các yếu tố
 • Định hướng người dùng
 • Sitemap & Workflow
Phần 3: TÌM HIỂU VỀ PLATFORM
 • Basic design về UI trên iOS
 • Basic design về UI trên Android
 • Hệ thống lưới & kích thước màn hình
 • Wireframe
 • Working Files / Layers
Phần 4: VISUAL ELEMENTS
 • Màu sắc & cách phối màu
 • Typography & spacing
 • Moodboard & Concept
 • Button, icon, elements
Phần 5: GETTING STARTED
 • Application Icon
 • Splash screen
 • Sign in / Sign up
 • Welcome screen
 • Walkthroughs
Phần 6: HOME, BROWSE, SEARCH
 • Home screen
 • List view
 • Grid view
 • Search flow
 • Menu & Bars
 • Alert & Popovers
Phần 7: THIẾT KẾ ỨNG DỤNG MEDIA
 • Music player
 • Video player
 • Song/Movie detail
Phần 9: THIẾT KẾ ỨNG DỤNG ECOMMERCE
 • Product listing
 • Product detail
 • Cart & Checkout
 • Calculator
 • Payment