VÌ SAO CHỌN KHÓA HỌC THỰC HÀNH MSCA TẠI SAIGONLAB

  • KHÓA HỌC 𝙈𝘾𝙎𝘼 𝙇𝘼𝘽 tại SAIGONLAB được biên soạn và cập nhật nội dung đào tạo chú trọng 100% thực hành quản trị hệ thống Microsoft.
  • Chương trình cung cấp cho học viên kiến thức về hệ thống Windows Server, từ ứng dụng Windows trên các máy trạm (Users) đến nền tảng Windows Server cho các máy chủ chuyên dụng.
  • Qua đó, học viên sẽ được học kiến thức và kỹ năng thực hành về hệ điều hành Server 2016 cũng như các ứng dụng mạng trên nền tảng Server 2016.
  • SAU KHI HOÀN THÀNH KHÓA HỌC, HỌC VIÊN CÓ KHẢ NĂNG:
  • Quản trị người dùng, hệ điều hành mạng, các kiến thức về hệ thống mạng, kỹ năng cần thiết để cài đạt, cấu hình hệ thống mạng cho doanh nghiệp dựa trên hệ điều hành Windows Server 2016.
  • Tư duy thiết kế, nâng cao các kỹ năng quản lý và vận hành hệ thống Windows server 2016 như: khả năng chịu lỗi với Failover Cluster, bảo mật với chứng chỉ số và một số dịch vụ khác.

QUYỀN LỢI HỌC VIÊN

Cảm nhận của học viên

liên hệ
SAIGONLAB trên zalo