QUY TRÌNH ON THE JOB TRAINING

Quy trình Thực tập sinh hay On the Job Training tại SaigonLAB bạn sẽ trải qua 7 giai đoạn để từ SV năm 3 có thể học và trở thành nhân viên chính thức từ công ty phần mềm với mức lương từ 400$ trở lên

ưu điểm chương trình ON THE JOB TRAINING

HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI SAIGON LAB

SV CNTT ĐH Sư phạm TP.HCM

Tổ chứ ngày 25/10/2018

Sinh viên đang được kiểm tra IQ

Với số lượng đông đảo

Sinh viên đang lắng nghe định hướng

SAIGONLAB định hướng cho sinh viên