Thành lập năm 2005, SAIGONLAB hiện là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực CNTT bao gồm Đào tạo & cung ứng nguồn nhân lực. Chương trình On the Job Training đi đầu về việc huấn luyện kết hợp thực tập tại doanh nghiệp dành cho sinh viên ngành Phần mềm từ năm 2 trở lên

HIỂU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ON THE JOB TRAINING

Chương trình huấn luyện kết hợp thực tập tại TOP doanh nghiệp phần mềm lớn của Tp.HCM trong thời gian 4 tháng.

Được nhận làm nhân viên chính thức sau 01 tháng thử việc, mức lương từ 400 USD/tháng

Kỹ năng làm việc

Công cụ làm việc

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

THỰC TẬP THỰC TẾ DN

ưu điểm chương trình On the Job Training